Ομάδα

Οι χαοτικές συνιστώσες αυτού του κατά τ' άλλα οργανωμένου project

Ομάδα Experience

Ομάδα Fundraising

Ομάδα Graphics

Ομάδα IT

Ομάδα Media

Ομάδα Speakers

Ομάδα Venue & Production

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς την Καθηγήτρια Θεοδώρα Βαρβαρίγου και την κα. Αυγούστα Λαμπροπούλου για τη συνεισφορά τους στην επιμέλεια της εκδήλωσης.