Άδειες χρήσης

Άδεια TEDx

Αυτή η ανεξάρτητα οργανωμένη εκδήλωση TEDx λειτουργεί με άδεια από το TED.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται με άδεια χρήσης Creative Commons v4.0 BY, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτήν την άδεια εδώ.

Μπορείτε να:
  1. Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο
  2. Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό, ακόμα και εμπορικό.

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

  1. Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά για το αν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.

  2. Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Περιεχόμενο άλλων δημιουργών

  1. Λογότυπα χορηγών — Κάθε οργανισμός/εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη σελίδα των χορηγών είναι δικαιούχος του εμφανιζόμενου λογότυπου, καθώς και του εμπορικού σήματος που εκπροσωπεί.
  2. Επωνυμίες και λογότυπα TED, TEDx — Η εκδήλωση λειτουργεί με άδεια από τον οργανισμό TED, ιδιοκτησία του οποίου αποτελούν οι ονομασίες TED, TEDx, τα αντίστοιχα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και η ονομασία TEDxNTUA, η οποία παραχωρείται προς χρήση στην οργανωτική ομάδα για το διάστημα διοργάνωσης.
  3. Εικονίδια Font Awesome — Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα εικονίδια Font Awesome του Dave Gandy, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με την εξής άδεια.
  4. Bootstrap — Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το framework Bootstrap, το οποίο παρέχεται με άδεια MIT.